Revalidatie

Herstel na een ongeval, blessure, ziekte of medische ingreep

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die “herstel” betekent of letterlijk: “weer valide worden” na een ongeval, blessure, ziekte of medische ingreep.

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een opgedane aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding.

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of een medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn , en zowel psychische als lichamelijke aspecten omvatten. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven leiden ondanks eventuele beperking(en).

De revalidatie begint met een uitgebreid onderzoek naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt gekeken naar de motivatie en leerbaarheid van de patiënt in verband met het stellen van haalbare doelen.

In aanmerking voor revalidatie komen mensen met een chronische aandoening zoals reuma, COPD ziekte van parkinson , MS, en chronische gewrichts- en neurologische klachten.

Ook niet chronische klachten komen in aanmerking voor revalidatie. Deze klachten zijn onder meer beperkingen na een operatie zoals hernia , botbreuken, gewrichtsvervanging enz.

Welten Fysio & Fitcentre beschikt over professionals op het gebied van revalidatie. Zij beschikken over uitstekende middelen en methoden om het revalidatieproces efficiënt en doelmatig te leiden.
We zullen samen met u een persoonlijk revalidatieprogramma opstellen, gericht op uw beperkingen in het alledaags leven. Hierdoor kunt u zo goed mogelijk zelfstandig gaan functioneren.

Revalidatieprogramma

U kunt bij Welten Fysio en Fitcentre als volwassene 0.a. terecht voor:
– revalidatie bij neurologische, orthopedische, chirurgische of reumatologische aandoeningen;
– advisering bij dreigende langdurige arbeidsongeschiktheid;
– hartrevalidatie;
– revalidatie na pijnklachten van spieren en gewrichten langer dan een half jaar;
– longrevalidatie

Elke donderdagmiddag van 13.00u-14.00u hebben wij een oefengroep opgericht voor mensen die komen revalideren voor een van de bovengenoemde aandoeningen/klachten.

Contact

Meer informatie? Neem dan contact met ons op;
info@fysiofitwelten.nl of 0162-321021