Kinderfysiotherapie

Het motorisch functioneren van kinderen van 0-18 jaar

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen van 0-18 jaar. Er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen benadering.
Onze kinderfysiotherapeut Rosanne Janssen-van Gijzen werkt nauw samen met de manueel therapeut. De samenwerking tussen Mark en Rosanne biedt snel en duidelijk resultaat. Prettig voor u en uw kind! Klik hier voor meer informatie met betrekking tot manuele therapie voor baby’s en kinderen.

Wat zijn de meest belangrijkste/veel voorkomende verschijningsvormen/symptomen?

  • Zuigelingen asymmetrie (problemen als voorkeurshouding, afgeplatte schedel, KISS-syndroom, plexus brachialis laesie na geboorte, sleutelbeenfractuur, heupdysplasie, zuigelingenscoliose etc).
  • 0-2 jaar – Motorische problemen op grof en fijn motorisch gebied (denk aan motorische achterstand).
  • 2-10 jaar – Gedragsproblematiek in combinatie met motorische problemen (DCD, ADHD, PDD-NOS, ASS).
  • 2-12 jaar – Schrijfproblematiek (pijnklachten tijdens schrijven, “lelijk” schrijven (vaak vanuit school), achterblijven in schrijfsnelheid, spanningsopbouw tijdens schrijftaken).
  • 4-10 jaar – Fijn motorische vaardigheden (denk aan knippen, kleuren, knutselen etc).3-10 jaar – Grof motorische vaardigheden (denk aan bal gooien en vangen, hinkelen, huppelen, springen etc).

Hier leest u over de mogelijkheden om de fysieke situatie van uw kind te verbeteren. Ook vindt u meer informatie over de kinderfysiotherapeut en haar aanpak .

Welke klachten zijn geschikt voor kinderfysiotherapie?

Leren bewegen, daar begint ieder kind mee. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een goede ontwikkeling van een kind. Soms is dit lastig om als ouder te bepalen. Wanneer u het gevoel hebt dat het niet klopt, kunt u bij ons uw kind laten onderzoeken. Onderstaand vindt u een overzicht van aandoeningen en/of klachten die met kinderfysiotherapie zijn te beïnvloeden.

Informatie voor ouders/verzorgers

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of ontstaan door een tekort aan motorische ervaring.

Kinderen hebben soms meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of ze moeten leren met minder mogelijkheden zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen. Op basis van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats.

De kinderfysiotherapeut is er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit betekent dat zowel baby’s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen als jongeren bij de kinderfysiotherapeut terecht kunnen. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind anders verloopt. Als er sprake is van een achterstand of afwijkend verloop, dan start er een behandelperiode. De behandeling is er op gericht om de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren, zodat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Kinderfysiotherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Informatie voor leerkrachten

Ook leerkrachten en intern begeleiders van scholen kunnen onze kinderfysiotherapeut benaderen bij vragen over het bewegen van een of enkele kinderen (altijd in overleg met de ouders). De kinderfysiotherapeut kan ondersteuning bieden door observaties of onderzoek te doen en handelingsadviezen te geven. Zo nodig kan een behandeling van het kind opgestart worden. Ook is het mogelijk om voorlichting te geven aan het team over een bepaald aandachtsgebied.

MEER INFORMATIE

Kinderfysiotherapie – Baby

Met tips en adviezen kan de ontwikkeling sterk verbeteren.

Meer informatie


 

Kinderfysiotherapie – Peuter

Soms beheersen peuters nog niet de vaardigheden die je op hun leeftijd wel zou verwachten.

Meer informatie


 

Kinderfysiotherapie – Schoolkind

Op de schoolgaande leeftijd kunnen bewegingsproblemen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en op het functioneren in de groep.

Meer informatie


 

Kinderfysiotherapie – Jongere / Middelbare scholier

De kinderfysiotherapeut behandelt ernstige aandoeningen en al langer bestaande ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tot 18 jaar.

Meer informatie