Kinderfysiotherapie Peuters

Peuters en kinderfysiotherapie

Peuters en kinderfysiotherapie

Soms beheersen peuters nog niet de vaardigheden die je op hun leeftijd wel zou verwachten. Een kind valt vaker dan andere kinderen, heeft een afwijkend looppatroon, of kan niet rennen. Er kan ook iets aan de hand zijn met de fijne of grove motoriek, als uw kind onhandig lijkt. Ook als u het idee hebt dat uw peuter erg druk, vaak boos en geïrriteerd, of juist stil en teruggetrokken is, kan er een motorisch probleem aan ten grondslag liggen. Dan is het goed om contact op te nemen.

Uw peuter heeft:

  • Een afwijkend looppatroon
  • De neiging om veel te struikelen, of is onhandig
  • Een motorische ontwikkelingsachterstand
  • Snel last van vermoeidheid
  • Ademhalingsproblemen
  • Overbeweeglijke gewrichten (hypermobiliteit)
  • Een aangeboren afwijking, die de motoriek beïnvloedt
  • Problemen op het gebied van de prikkelverwerking

Als kinderfysiotherapeut observeer ik een peuter spelenderwijs. We oefenen samen op een manier die aansluit bij zijn of haar interesses. Dat zorgt ervoor dat de peuter gemotiveerd is om zowel in mijn praktijk als thuis te oefenen.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op;
info@fysiofitwelten.nl of 0162-321021

MEER INFORMATIE

CONTACT