Welkom bij Logopediepraktijk Somsen

 

   Onze praktijk bestaat uit twee logopedisten: Nicolette Somsen en Diana in ’t Groen en zijn gevestigd in het          
   pand van Welten Fysio & Fitcentre aan de Dokter Koekkoeklaan 12b in ’s Gravenmoer. Klik op een van de foto’s   
   van onze enthousiaste en gedreven behandelaars voor meer informatie over hun specialismen.

 

 

Verwijzing

Het is niet meer noodzakelijk om een verwijzing voor logopedie te hebben via huisarts of specialist. Onze praktijk is direct toegankelijk voor intake, onderzoek en behandeling, zonder verwijsbrief.

Aanmelden

Wanneer u of uw kind zich aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Indien u of uw kind is doorverwezen wordt er, met uw toestemming, voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Procedure

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. De behandeling vindt in principe plaats op onze praktijk. Indien noodzakelijk kan aan huis behandeling gegeven worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, psychologen en kinderfysiotherapeuten. Ook hebben we korte lijnen met schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie voor kinderen wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd onderling opgelost worden voor het waarborgen van de continuïteit van de behandeling.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachtenbeleid

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

MEER INFORMATIE

Voor uitgebreide informatie, klik op onderstaande afbeelding.

AANMELDEN LOGOPEDIE

CONTACT