Fysio-fitness

(Preventieve) bewegingsprogramma’s

Fysio-fitness

Fysio-fitness Welten biedt u (preventieve) bewegingsprogramma’s aan, gericht op het bevorderen en onderhouden van gezondheid en fitheid. Fysio-fitness is een activiteit waaraan iemand op eigen initiatief deelneemt. Een verwijzing van een arts is niet nodig.

Werkwijze
Voordat iemand kan deelnemen aan Fysio-fitness wordt er een intakegesprek gehouden. Hierin bespreekt u uw persoonlijke doel en worden er eventuele klachten of beperkingen in kaart gebracht middels een aantal vragen. Verder wordt er een fitheidstest afgenomen waar o.a. uw bloeddruk, longcapaciteit, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden getest.

Training
Een ieder traint individueel in een groep van maximaal 5 personen op zijn of haar vaste tijd.

Voor wie
Fysio-fitness is voor iedereen, waarmee wij bedoelen: getrainde personen, jong en oud, chronisch zieken en/of mensen met een specifieke vraag. Met andere woorden: mensen met de behoefte aan verantwoord bewegen onder leiding van een fysiotherapeut of sportfysiotherapeut. De kennis van de fysiotherapeut wordt gekoppeld aan moderne medische trainingsapparatuur. Samen met uw inzet een perfecte combinatie.

Apparatuur
Er wordt onder andere gebruikt gemaakt van moderne cardiofitness-apparaten in combinatie met een hartslagmeter, waarop u kunt trainen ter vergroting van uw uithoudingsvermogen (hart-long volume). Uw gegevens zullen worden genoteerd op uw persoonlijke oefenformulier dat te vinden is in de ringbandmap in de oefenzaal.