Manuele therapie

Voor baby's, kinderen en volwassenen

Manuele therapie

 

Wat is een manueel therapeut?

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in de wervelkolom en gewrichten in de ledematen. Hij stelt u bij de eerste behandeling vragen over de oorzaak, het verloop en wanneer de klachten toe- of afnemen. Vervolgens onderzoekt hij uw houding en bewegingen door middel van specifieke testen.

Op basis hiervan volgt een diagnose. U bespreekt samen met de manueel therapeut uw behandeling. Deze heeft tot doel de functie van gewrichten, uw houding en beweging in huishouding, werk en recreatie te verbeteren.

De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren. Tijdens de behandeling maakt hij gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ’kraken’). De gewrichten worden dan iets sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden.

Wanneer is manueel therapie nodig?

Manueel therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een of meer gewrichten. De effecten van manueel therapie zijn vaak direct merkbaar. De functie van gewrichten en houding verbetert hierdoor.

Manuele therapie wordt, net als fysiotherapie, uit de aanvullende verzekering vergoed.

Manuele therapie bij baby’s en kinderen

Kinder-manuele therapie bij baby’s en kinderen, richt zich met name op het herstellen van de beweeglijkheid van de gewrichten van de wervelkolom. Een functiestoornis in de nekwervelkolom veroorzaakt een abnormale rek op banden, kapsels, spieren en daardoor voor incorrecte informatie, komend vanuit de eerder genoemde structuren. Het brein kan daardoor voor een niet correcte aan- of bijsturing zorgen met problemen in het bewegen tot gevolg. Daarnaast veroorzaakt het ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of het hoofd.

Een kinder-manueel therapeut onderzoekt en behandelt met zijn handen de gewrichten middels rustige en gerichte technieken om de beweeglijkheid te optimaliseren.
Tevens zal de kinder-manueel therapeut adviezen geven omtrent de beste houding en beweging voor uw baby of kind.
Onze manueel therapeut Mark Janssen werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeut.

Onderzoek

Het kinder-manueel therapeutisch onderzoek bij baby’s en kinderen, zal beginnen met een screening, gevolgd door het vraaggesprek en het onderzoek. Daarna zal in overleg met u en uw kind de gegevens uit het onderzoek besproken worden. Als uit het onderzoek blijkt dat het starten van een behandeling zinvol kan zijn, zal er een behandelvoorstel aan u voorgelegd worden, afgestemd op u baby of kind.

Behandeling

Als u akkoord gaat met het gedane behandelvoorstel dan zal de kinder-manueel therapeut de behandeling van uw baby of kind starten. De kinder-manueel therapeut zal enkel veilige en rustige technieken gebruiken die bijdragen aan het weer soepel en beweeglijk krijgen van de gewrichten en spieren rondom de gewrichten.

Oorzaak van de klacht

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houdings- en motorische ontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. De stoornis van de beweeglijkheid van de nek dienen behandeld te worden om een goede motorische ontwikkeling te krijgen. Aanhoudende bewegingsproblemen in deze regio, kunnen ook veel klachten veroorzaken bij jonge kinderen alsook volwassenen.

 

 

Contact

Voor meer informatie of vragen over manuele therapie kunt u contact op nemen met onze manueel therapeut
Mark Janssen
 
0162-321021 | 06-18197178
 
 
Mark Janssen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manueel therapie (NVMT)

MEER INFORMATIE

CONTACT